Неформално за неформалното образование

Чували сте навярно фразата как животът е едно непрестанно училище и че човек се учи, докато е жив. Може би училището е огледало на реалния живот – едни си назубрят уроците и минават напред; на втори урокът не им е интересен и решават да го отложат във времето, а трети – просто бягат от час.

Днес искам да засегна темата за образованието. Минах през детска градина, училище и университет и дори и да изкарвах шестици, все нещо ми убягваше. Подготвях се безупречно за всеки урок, но на практика не бях подготвена за живота след завършването. Напрежението преди всеки изпит, стресът от оценките и високите очаквания на родители и учители, съревнованието между съучениците ми – с това ли трябва да се сблъскваме докато се учим? Мисля, че има по-важни неща от това каква оценка ще получиш, а именно – да изградиш в себе си устойчива любов към самото познание, умения за работа в екип и съпричастност, да приоритизираш правилно, да възпиташ в себе си емоционална интелигентност и отговорност към собственото си бъдеще.

Всички ние сме различни, имаме свои страст и вдъхновение в разнообразни области. Не можем да се обучаваме качествено в една матрица, еднаква за всички, имаме нужда от индивидуален подход и среда, в която можем да реализираме потенциала си. Съвременното образование систематично убива творческото мислене от най-ранна възраст. Формалното образование представлява само една част от това, което човек научава през живота си. Така например придобиваме голяма част от знанията си чрез собствената си практика, чрез четене и гледане на телевизия, но чрез наблюдение и подражание на околните.

Преди месец имах късмета да се включа в младежко обучение към Национален младежки форум. В тяхната лидерска академия, близо до морето, разбрах, че можеш да придобиеш много и полезни знания в неформална, приятелска и подкрепяща среда, без страх от грешки и провал. Научих, че всеки млад човек може да бъде лидер, да дава добавена стойност, да променя и развива своята среда, стига да вярва във възможностите си.

академия_1
снимка: автор

Запознах се и с младежките цели, които са резултат от инициативата на ЕК – шести цикъл на Структурния диалог с младежта 2017 – 2018 и представляват възгледите на младите хора в цяла Европа. Целите са общо единадесет:

 1. Свързване на ЕС с младежта;
 2. Равенство между всички полове;
 3. Приобщаващи общества;
 4. Информация и конструктивен диалог;
 5. Психично здраве и благоденствие;
 6. Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места;
 7. Качествена работа за всички;
 8. Качествено учене;
 9. Пространство и участие за всеки;
 10. Устойчива и зелена Европа;
 11. Младежки и eвропейски програми.

Структурният диалог е инструмент, за да се гарантира, че становището на младите хора се вземат под внимание при определянето на политиките, свързани с младежта на Европейския съюз. За да се постигне това, структурният диалог обединява млади хора, младежки организации, представители на младежки и политиците в целия ЕС, за да обсъдят съвместно въпроси, засягащи младите хора и се ангажират в политиката за младежта на национално и европейско ниво.

академия_2
снимка: автор

От тези 11 цели най-близо до себе си усетих 8-ма цел: качествено учене. След участието ми в Младежката академия и досега с неформалните методи на обучение, разбрах, че въпреки дипломите ми за средно и висше образование, има още толкова много, което не знам.

Защо когато порастваш, светът те вкарва в един коловоз и зона на комфорт, откъдето не смееш да излезеш? Забравяш колко пъстър и изпълнен с възможности е животът. Какво ли не бих дала да съм отново дете – когато всичко беше просто, нямаше ограничения и високи очаквания, и всички мечти бяха възможни… Искам да съм като дете! Да следвам копнежите на сърцето си без страх от неизвестното, изпълнена с любопитство и ентусиазъм към всичко ново, което мога да науча и изпитам, с нестихваща смелост да се изправя пред всяко предизвикателство. И следващият път да не допусна трамваят на мечтите ми да ме подмине.

Темата за алтернативните форми на образование ми стана безкрайно интересна. Попаднах на най-различни методи, които постигат добри резултати и изграждат универсални умения и качества, полезни за цял живот – като сугестопедия и ментална аритметика. Личностното развитие и индивидуалният подход са в центъра на неформалното образование, но след проведените анкети, изглежда, че повечето хора не са наясно как то ги провокира да търсят пътища към собственото усъвършенстване и израстване. Най-често срещаните форми на неформално образование са курсове, частни уроци, семинари.

Свързах се с два образователни центъра в София, за да ми разкажат в дълбочина за тяхната работа и с какво се отличават методите им от традиционните образователни институции.

Посетих Център за развитие МАЕ, където ми обясниха за историята на Менталната аритметика, основните инструменти, с които борави, безкрайните ползи върху развитието на детето, за специфичните разлики между източната и българската методика.

аритметика_1
снимка: автор

Аритметиката е най-старият дял от математиката. Менталната аритметика се извършва в ума на човек и усъвършенства боравенето с всякакви числа, независимо от помощта на калкулатори. С нея усвояваш умения за смятане наум на непосилни напръв поглед задачи, с които достигаш висок контрол на мисълта. Този метод е подходящ и за възрастни, и за деца, задейства и развива двете полукълба на мозъка, както и изгражда невронните връзки. В заниманията се работи със специално сметало „Абакус“, познато в древни страни от хилядолетия, и използвано в традиционното обучение на източните държави и до днес. В Япония например менталната аритметика е част от задължителното обучение от първи до трети клас.

аритметика_2
снимка: автор

Концентранция, внимание, логика и аналитично мислене – върху всичко това се работи в рамките на един урок по ментална аритметика. За съжаление, подобни уроци не присъстват в задължителната програма в държавните училища, но инструкторите наблюдават тенденция към постепенно навлизане на неформалните форми на обучение в традиционните институции.

сметало абакус
снимка: автор

Следващият метод, който грабна вниманието ми, е сугестопедията. Тя ти помага да отключиш и разгърнеш своя безграничен потенциал. Децата и възрастните учат с любов и радост, усвояват по-голям материал без умора. Сугестопедичната методика се основава на 7 закона, които се прилагат едновременно във всеки един от етапите на езиковото обучение:

– Любов

– Свобода

– Убеденост на преподавятеля, че нещо необикновено се случва

– Многократно увеличен учебен материал

– Принципът цяло-част, част-цяло, частта чрез цялото

– Златната пропорция

– Приложение на класическото изкуство и естетиката

В Сугестопедичен център Go Beyond ми разкриха как е възможно по лек и непринуден начин да научиш чужд език, да натрупаш много знания с дълготраен резултат. Мисията на центъра е да помага на своите курсисти от 0 до 100 години да минат отвъд своите ограничения, страхове, за да достигнат своите резерви и възможности. Самата наука Сугестология е плод на дългогодишен труд, а нейното приложение в педагогиката се нарича Сугестопедия. Създател е българинът проф. др. Георги Лозанов заедно с проф. др. Гатева. Той е вярвал, че всички ние имаме неограничени възможности. Самият той е бил психотерапевт, педадог и физиолог на мозъка и създава психо-релаксативен метод, който подпомага човек да достигне до резервите на ума си. В този подход се използват психологически стимули, периферната перцепция, музика; вплитат се изкуство, педагогика и психология.

сугестопедия
снимка: автор

Сугестопедичното обучение се отличава от часовете в училище, в него присъства много движение и няма домашна работа, никога не е тихо. Използват се разнообразни дейности като игри, класическа музика и театър, които превръщат уроците в емоционално преживяване. Винаги има изненада, нещо, което чака да бъде разкрито. И няма оценки, резултатът в сугестопедичния център се отчита със спектакъл в края на курса. Децата правят тест, но не разбират за това, и резултатите са много по-добри. Няма го стреса преди изпит и страха от провал.

След цялата палитра от информация относно тези неформални образователни практики, имах нужда да се допитам до педагог, с опит в неформалното обучение и сугестопедията, който в момента преподава в най-старото висше учебно заведение в България – СУ „Св. Климент Охридски“.

Драгомир Маринов учи английски език от 6-годишен, завършва Английска филология в СУ, а в момента преподава Публична реч на студентите. Казва, че е продукт на конвенционалната образователна система и е доволен от образованието, което е получил. Системата е важна, но по-важни са учителите. Първото изискване за всеки учител е да бъде човеколюбив. Сугестопедията за него е метод, основан на любовта на преподавателя към работата, към процеса – вярата, че нещо необикновено се случва, докато учим.

Според него основната разлика между формалното и неформалното образование, е че при втората методика акцентът е върху това ученикът сам да достигне своя потенциал, а ролята на учителя и средата, която се изгражда, е да бъдат максимално благоприятни, а учителят трябва да бъде спътник по пътя.

Най-важният ресурс в идните поколения ще бъде способността да мислиш критично, самостоятелно и творческо. Оценките трябва да ги няма.

за неформалното образование неформално
снимка: автор

От една страна, има нещо изключително полезно в калъпа на традиционното образование, защото Драгомир смята, че човек е най-съзидателен, когато е поставен в обстоятелства, които го ограничават. Когато е притиснат, той е най-изобретателен. Една система, която, да кажем, че е предвидена да създава хора по калъп, всъщност дава възможност на тези, които могат, още повече да блеснат. В този аспект ограничението е благословия. По думите му не бива да стоварим цялата вина върху образователната система, защото тя има своите ползи. Замяната на старото с новото са естествени процеси, въпрос на време е, неформалното образование да навлезе все повече в държавните училища.

Всички хора са учители, а мисията на учителя е най-вече да бъде качествен, смислен и интересен човек. Да опази душата си чиста, да бъде максимално добър човек.

Гледайте и Неформално видео за неформалното образование във фейсбук оттук.

Автор: Гергана Курукювлиева

marielasv89

Мечтател, писател, читател

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.